De tenten in beeld

/
Op 23 April 2010 hebben we onze eerste 2 tenten aangeschaft…